T: 964 498001 - F: 964 498283 ajuntament@cerveradelmaestre.es

Transport gratuït TAXI fins als centres mèdics

L’ajuntament de Cervera, amb la Subvenció de la Diputació de Castelló, posa a disposició dels veïns un servei discrecional de taxi gratuït per a que es puguen desplaçar als centres mèdics. Els serveis subvencionats (al 100%) són l’assistència a consultes externes d’hospitals públics i privats, així com l’assistència a serveis d’optometría, revisió auditiva i odontologia.

Per a poder usar el servei s’ha de trobar el veí en alguna d’aquestes situacions: no disposar de vehicle propi o que cap familiar puga assumir el trasllat per causes justificades.

Per a fer la sol·licitud cal presentar a l’Ajuntament la citació prèvia de la consulta, l’acreditació de l’assistència i la factura acreditativa d’haver pagat el taxi. L’Ajuntament abonarà la totalitat de l’import.

Per a més informació:

Telèfon: 964 49 80 01

www.bandomovil.com/cerveradelmaestre

Deja un comentario